Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Obniżenie wieku emerytalnego - zmiana mająca istotny wpływ na wycenę aktuarialną

1 października 2017 roku zaczęła obowiązywać, obniżająca wiek emerytalny, Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, że wiek emerytalny wynosi teraz 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn. Przeanalizujmy jak powyższa ustawa wpłynie na wysokość rezerwy na odprawy emerytalne. Dla przykładu weźmy pod uwagę tylko zmianę wieku emerytalnego, przy pozostałych założeniach niezmienionych (ceteris paribus). Załóżmy ponadto, że pracownikowi, którym jest mężczyzna, przysługuje taka sama wartość odprawy emerytalnej niezależnie od daty wypłaty, co oznacza brak wzrostu wynagrodzeń (stopę wzrostu wynagrodzeń przyjmujemy na poziomie 0%). Stopa dyskontowa jest równa 0%, Nie uwzględniamy założeń o śmiertelności (prawdopodobieństwo śmierci przyjmujemy na poziomie 0%), nie uwzględniamy współczynnika rotacji (współczynnik rotacji przyjmujemy na poziomie 0%). Poniższy diagram prezentuje wysokość rezerwy na odprawę emerytalną od dnia zatrudnienia pracownika, do dnia wypłaty świadczenia (do osiągnięcia wieku emerytalnego). Linia niebieska pokazuje wysokość rezerwy, przy założeniu, że wiek emerytalny wynosi 65 lat, linia bordowa przy założeniu, że wiek emerytalny wynosi 67 lat. Linia zielona pokazuje natomiast ponadstandardowy (oprócz wzrostu wynikającego z przyrostu rezerwy wskutek zwiększenia stażu w firmie) wzrost rezerwy w momencie zmiany wieku emerytalnego (zmniejszenia wieku emerytalnego) w dniu Db. Wzrost rezerwy spowodowany jest faktem, że mniejszy wiek emerytalny powoduje konieczność szybszego tworzenia rezerwy w jednostce czasu, tak, aby w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na dzień wypłaty świadczenia, osiągnąć tę samą wartość, co przy późniejszym wieku emerytalnym.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz