Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Analiza wzrostu minimalnego wynagrodzenia w latach 2009 – 2018

Analiza wzrostu minimalnego wynagrodzenia w latach 2009 – 2018, pod kątem określenia składnika założeń finansowych w aktuarialnej wycenie rezerw na świadczenia pracownicze (rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe i inne podobne świadczenia pracownicze).

 Ogłoszona 12 września 2017 r. zmiana minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r. skutkująca jego wzrostem nominalnym r/r o 5%, utrzymuje dość duże tempo wzrostu tej wielkości, w ostatnich 5 latach (2014 – 2018). Niemniej widać jego osłabianie w porównaniu do średniego tempa wzrostu za ostanie 10, 15, 20 latach. Średnie geometryczne tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia przedstawia się następująco:

 1) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 20 ostatnich latach (1999 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 7,4%

2) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 15 ostatnich latach (2004 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 6,6%

 3) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 10 ostatnich latach (2009 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 6,4%

 4) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 5 ostatnich latach (2014 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 5,6%

 

 

Minimalne wynagrodzenie, będące często podstawą ustalania świadczeń pracowniczych (odpraw emerytalnych, odpraw rentowych, odpraw pośmiertnych, nagród jubileuszowych), jak pokazują powyższe statystyki należy prognozować z dużą ostrożnością. W wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wzrost tego wynagrodzenia powinno się przyjmować na poziomie wyższym, niż zakładany poziom prognozowanej inflacji.
Analiza nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia na tle inflacji pokazuje bowiem istotnie większe nominalne wzrosty minimalnego wynagrodzenia, niż wzrost poziomu inflacji.


 Na uwagę zasługuje jednak fakt, że pomimo słabnącego tempa nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia tempo realnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia nie słabnie, ponieważ:
1) średnie tempo realnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 18 latach (1999 – 2016),: 4,5%
2) średnie tempo realnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 15 latach (2002 – 2016): 4,1%
3) średnie tempo realnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 10 latach (2007 – 2016): 5,4%
4) średnie tempo realnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 5 latach (2012 – 2016): 5,3%

 

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz