Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Pracownicze Plany Emerytalne a Pracowniczy Plan Kapitałowy

Zgodnie z zapowiedziami rządowymi w 2019 roku mają wejść w życie zmiany w ramach Programu Budowy Kapitału Ministerstwa Rozwoju. Zaproponowana reforma zakłada obowiązkowe utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają ponad 19 osób. Program PPK zakłada, że pracodawcy wspólnie z pracownikami odkładać będą na składki na poczet przyszłych emerytur. Składka pracownika ma wynieść od 2% do 4% wynagrodzenia, pracodawca natomiast będzie dokładał kolejne 1,5% do 4%. Zatem składka podstawowa wyniesie 3,5% wynagrodzenia i może zostać zwiększona do 8%. Utworzenie PPK będzie obowiązkowe dla firm. Każdy pracownik zostanie do niego automatycznie zapiany, ale będzie mógł odstąpić od uczestniczenia w ciągu 3 miesięcy. W gromadzeniu oszczędności pomoże również Państwo, pracownik otrzyma 250 zł na powitanie oraz 240 zł po każdym roku.

Alternatywą dla PPK są już istniejące Pracownicze Plany Emerytalne. Do najważniejszych różnic miedzy PPK a PPE należy kwestia dobrowolności. PPE są dobrowolne (pracodawca może ale nie musi ich tworzyć), do tej pory traktowane były jako benefit zachęcający przyszłych pracowników do podjęcia zatrudnienia w danej firmie, natomiast PPK są obowiązkowe dla pracodawców, natomiast pracownicy mogą z nich zrezygnować.

Kolejnym czynnikiem jest forma zatrudnienia, która kwalifikuje osoby zatrudnione do PPE lub PPK. W przypadku PPE są to przede wszystkim pracownicy –osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w wieku poniżej 70 lat, spełniające kryterium stażu pracy określonego w umowie zakładowej PPE. Kryterium to musi spełniać co najmniej 50% zatrudnionych u danego pracodawcy. Z kolei PPK objęte będą wszystkie osoby zatrudnione, jeśli otrzymują wynagrodzenie stanowiące podstawę składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obowiązkowo uczestnikiem PPK stanie się każda osoba zatrudniona w wieku poniżej 55 lat oraz osoba w wieku 55–70 lat na jej wniosek.

 Istotną kwestia jest wysokość odprowadzanych składek w powyższych planach emerytalnych. W poniższej tabeli zostały zestawione składki w PPE i PPK

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz