Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Trendy w świadczeniach przyznawanych pracownikom

Zgodnie z ogólnie panującym przekonaniem w Polsce nastał rynek pracy pracownika. Pracodawcy borykają się z problemem przyciągnięcia wykwalifikowanych nowych, bądź zatrzymania przy sobie dotychczasowych pracowników, przez co coraz częściej zmuszeni są do zwiększenia wynagrodzeń lub oferowania dodatkowych świadczeń. Artykuł powstał po przeanalizowaniu opublikowanego badania na temat świadczeń pracowniczych Towarzystwa Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM) dostępnego pod adresem: https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/2018%20Employee%20Benefits%20Report.pdf Badanie opiera się na ankiecie, w której wymieniono dodatkowe świadczenia oferowane pracownikom i zapytano specjalistów działów HR, czy w ich firmach pracownikom zaproponowano dodatkowe korzyści w ciągu ostatnich miesięcy. Wyniki dotyczą amerykańskiego rynku pracy, jednakże zaobserwowane trendy warto przeanalizować oraz wyszukać analogii na rodzimym rynku. W badaniu wskazano, że ponad jedna trzecia przebadanych firm zwiększyła swoje oferty świadczeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęściej wymienianymi świadczeniami były te dotyczące opieki zdrowotnej, wellness oraz programów i usług pieniężnych dla pracowników. Zainspirowani tym wynikiem, chcielibyśmy zasugerować, że jedną z możliwości pozyskania bądź zatrzymania pracowników może być zaoferowanie lub polepszenie promowania pracowników poprzez przyznawanie nagród jubileuszowych, wzrost świadczeń związanych z odprawą emerytalno-rentową. Taka forma promowania w szczególności może zainteresować osoby z większym stażem pracy, bliskie osiągnięcia wieku emerytalnego. Korzystając z usług biura aktuarialnego istnieje sposobność dokonania badania ustalającego, na jakim poziomie kształtować mogą się rezerwy na świadczenia pracownicze przed dokonaniem zmian w schemacie wypłat świadczeń.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz