Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Nasze usługi - Oferta ]

 » Wycena instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia

Oferujemy Państwu wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia.
Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

UWAGA! W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” skorygowana cena nabycia nazywana jest zamortyzowanym kosztem, a metoda wyceny wg skorygowanej ceny nabycia - metodą efektywnej stopy procentowej.


Jak wygląda proces wyceny instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia w Attuario?


Skontaktuj się z nami

          Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
          Można to zrobić na kilka sposobów:
          Telefonicznie: 503 107 999
          Email: attuario@attuario.pl
          Formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie.

Attuario

Oferta Cenowa i Podpisanie Umowy

          Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą
          - opis usługi,
          - termin realizacji,
          - cenę usługi.

          Kolejnym etapem jest podpisanie umowy na realizację usługi.

Attuario

Dostarczenie danych i sporządzenie wyceny

          Nasza współpraca rozpoczyna się od ustalenia istotnych informacji zawartych
          w dokumentach dotyczących wycenianego instrumentu finansowego.
          Następnie uzupełniają Państwo wysłany przez nas plik, który zawiera szczegółową
          instrukcję wypełnienia. Po ustaleniu prawidłowości przesłanych danych przystępujemy
          do sporządzenia wyceny.

Attuario

Raport aktuarialny z wyceny

          Efektem naszych prac jest raport zawierający:
          - zrozumiały opis metody,
          - szczegółowe założenia oraz
          - wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.


Proszę pamiętać, że na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych specjalistów.

Raport uwzględniający wynik z wyceny oraz opis założeń i metod wykorzystywanych w kalkulacjach zostanie opatrzony podpisem licencjonowanego aktuariusza.
Wyniki zaprezentowane w raporcie mogą służyć m. in. do celów sprawozdawczych, zarządczych oraz kontrolnych.

Skorygowana cena nabycia (zamortyzowany koszt) aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość.

       [ Nasze usługi - Oferta / none ]

 »


pliki do pobrania:
WIELKANOC_2020_BANNER _1.jpgWIELKANOC_2020_BANNER _1.jpg


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: