Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Nasze usługi - Oferta ]

 » Wycena przedsiębiorstw

Biuro aktuarialne przeprowadza wyceny przedsiębiorstw, jego zorganizowanej części lub udziału w przedsiębiorstwie m.in. na potrzeby:
- procesu fuzji i przejęć (transakcje łączenia lub podziału przedsiębiorstwa, transakcje kupna lub sprzedaży),
- postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji,
- podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów,
- określenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze,
- postępowań cywilnoprawnych,
- podatkowe,
- sprawozdawczości finansowej,
- weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
- ubezpieczenia,
- odszkodowania,
- postępowań sądowych,
- kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

Wyceniamy przedsiębiorstwa znajdujące się w różnych fazach rozwoju: start-up’y, rozwijające się, rozwinięte oraz likwidowane.


Jak wygląda proces wyceny przedsiębiorstw w Attuario?Skontaktuj się z nami

          Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
          Można to zrobić na kilka sposobów:
          Telefonicznie: 503 107 999
          Email: attuario@attuario.pl
          Formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie.

Attuario

Oferta Cenowa i Podpisanie Umowy

          Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą
          - opis i zakres usługi
          (data wyceny, cel wyceny, przedmiot wyceny, rodzaj i metoda wyceny),
          - termin realizacji
          - cenę usługi.

          Kolejnym etapem jest podpisanie umowy na realizację usługi
.

Attuario

Dostarczenie danych i sporządzenie wyceny

          Nasza współpraca rozpoczyna się od przekazania Państwu pliku z listą pytań
          dotyczących przedmiotu wyceny.
          Na podstawie uzyskanych od Państwa danych tworzymy analizę przedmiotu wyceny.
          Ponadto oceniamy kondycję i perspektywy branży, badamy konkurencję i rynek,
          na którym działa wyceniany podmiot. Dane finansowe oraz ustalone na podstawie
          przesłanych informacji założenia pozwolą na wycenę zgłoszonego podmiotu
.

Attuario

Raport aktuarialny z wyceny

          Efektem naszych prac jest raport zawierający:
          - zrozumiały opis metody,
          - szczegółowe założenia oraz
          - wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.


Proszę pamiętać, że na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych specjalistów.


W Polsce, z inicjatywy środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych powstał standard dotyczący wyceny przedsiębiorstw. Standard ten został uchwalony w 2011 roku jako Nota Interpretacyjna (Nota Interpretacyjna nr 5 Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw), a następnie w 2014 roku zmieniona została nazwa dokumentu na Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw (dalej KSWS)

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze punkty obszarów standaryzacji zgodnej z KSWS:

Najważniejsze punkty obszarów standaryzacji

1. Zasady etyki:
   a) Bezstronność
   b) Obiektywizm
   c) Niezależność

2. Zasady wyceny:
   a) Pełna wycena
   b) Uproszczona wycena
   c) Kalkulacja wartości

3. Cele wyceny:
   a) Kupna lub sprzedaży.
   b) Postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji.
   c) Łączenia lub podziału przedsiębiorstw.
   d) Podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów.
   e) Określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze.
   f) Postępowań cywilnoprawnych.
   g) Podatkowe.
   h) Sprawozdawczości finansowej.
   i) Weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu.
   j) Ubezpieczenia.
   k) Odszkodowania.
   l) Kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

4. Funkcje wyceny:
   a) Doradcza (decyzyjna)
   b) Argumentacyjna
   c) Mediacyjna
   d) Zabezpieczająca
   e) Informacyjna

5. Przedmiot wyceny:
   a) Przedsiębiorstwo
   b) Zorganizowana część przedsiębiorstwa
   c) Udziały w kapitale własnym

6. Podstawowe założenia wyceny:
   a) Kontynuacja działalności
   b) Likwidacja działalności w sytuacji nieprzymusowej
   c) Likwidacja działalności w sytuacji przymusowej
   d) Likwidacja zbędnych aktywów

7. Kategoria wartości:

   a) Godziwa wartość rynkowa
   b) Wartość sprawiedliwa
   c) Wartość inwestycyjna
   d) Wartość wewnętrzna

8. Podejścia w wycenie przedsiębiorstwa:
   a) Majątkowe
   b) Dochodowe
   c) Porównawcze

9. Dyskonta i premie:
   a) Związane z poziomem płynności
   b) Związane z brakiem kontroli
   c) Związane z wielkością przedsiębiorstwa

10. Rekomendacja wartości:
   a) Kwota
   b) Przedział wartości

11. Zakres analizy i sposób raportowania:
   a) Analiza:
      i.   Historycznych wyników działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, stanu obecnego oraz planów i perspektyw rozwoju.
      ii.  Historycznej i aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.
      iii. Stanu aktywów i pasywów.
      iv.  Warunków funkcjonowania sektorów/rynków, na których działa przedsiębiorstwo i tych, które mają wpływ na dane przedsiębiorstwo.
      v.   Uwarunkowań prawnych i innych czynników zewnętrznych mających wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
      vi.  Historycznych transakcji udziałami/akcjami wycenianego przedsiębiorstwa.
      vii. Danych z rynku kapitałowego.
      viii.Innych danych i informacji, które zostaną uznane za istotne w procesie wyceny.

   b) Raport z wyceny powinien zawierać co najmniej:
      i.   specyfikację warunków zlecenia,
      ii.  opis przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
      iii. analizę ekonomiczno-finansową,
      iv.  opis zastosowanych metod wyceny oraz rekomendację wartości,
      v.   oświadczenia, klauzule, podpis wyceniającego.

       [ Nasze usługi - Oferta / none ]

 »


pliki do pobrania:
WIELKANOC_2020_BANNER _1.jpgWIELKANOC_2020_BANNER _1.jpg


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: