ANALIZA I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Biuro aktuarialno-finansowe dokonuje analiz projektów inwestycyjnych w szczególności w oparciu o miary dochodowe (zdyskontowany okres zwrotu, zaktualizowana wartość netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR), miary proste (okres zwrotu) oraz analizę ryzyka i wrażliwości.

Analiza i ocena projektu polega m. in. na:

 • weryfikacji prognoz przepływów finansowych na wszystkich etapach cyklu życia — od etapu przed inwestycjami, aż do zakończenia projektu,
 • weryfikacji różnych projektów w celu wyboru optymalnego rozwiązania,
 • uwzględnieniu czynnika czasowego,
 • weryfikacji prognoz przyszłych przychodów i kosztów,
 • uwzględnieniu interesów wszystkich uczestników projektu,
 • weryfikacji ryzyka realizacji projektu.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Tekst

Nazwa klienta

PROCES SPORZĄDZANIA ANALIZY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą

 • opis usługi
 • termin realizacji
 • cenę usługi

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy na realizację usługi.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE ANALIZY

Nasza współpraca rozpoczyna się od przekazania Państwu pliku z listą pytań dotyczących analizowanego projektu inwestycyjnego.

Dane finansowe oraz ustalone na podstawie przesłanych informacji założenia pozwolą na sporządzenie analizy i oceny projektu inwestycyjnego będącego przedmiotem usługi.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE ANALIZY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

 • zrozumiały opis metody,
 • szczegółowe założenia oraz
 • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych ekspertów.

.04
RAPORT Z WYCENY