REZERWY NA KOSZTY
Z TYTUŁU NAPRAW GWARANCYJNYCH

Biuro aktuarialno-finansowe Attuario przeprowadza wycenę rezerw na koszty z tytułu napraw gwarancyjnych sprzedanych towarów lub produktów długotrwałego użytku.

Zgodnie z Art. 39 ust. 2 Ustawy o rachunkowości zasady ustalania wysokości rezerw na koszty napraw gwarancyjnych powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych. Przy ustaleniu wysokości uwzględnia się:

  • specyfikę produktu/towaru,
  • sposób działania gwarancji (w tym okres gwarancji, określenie zdarzenia uruchamiającego gwarancję),
  • dane finansowe dotyczące produktów objętych gwarancją (w tym wartość sprzedaży towarów lub produktów, rzeczywiste dane dotyczące kosztów napraw gwarancyjnych z lat ubiegłych).

Oczywiście ze względu na różnorodność produktów oraz sposobów udzielania gwarancji wskazana wyżej lista nie jest zamknięta.

Rezerwę na naprawy gwarancyjne najczęściej tworzymy w oparciu o historię zgłoszeń gwarancyjnych. Przy czym bazą do naliczenia rezerwy jest najczęściej wartość sprzedanych produktów/towarów/usług. Ostateczny zakres danych niezbędny do ustalenia rezerw na naprawy gwarancyjne ustalimy po zapoznaniu się ze specyfiką udzielonej gwarancji.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Tekst

Nazwa klienta

PROCES PRZYGOTOWANIA ANALIZY PORÓWNAWCZEJ PRODUKTÓW PPK W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą

  • opis usługi
  • termin realizacji
  • cenę usługi

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy na realizację usługi.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY

Nasza współpraca rozpoczyna się od ustalenia liczby jednolitych produktów/towarów/usług podlegających gwarancji, ich specyfiki i działania gwarancji.

Następnie ustalamy z Państwem zakres pliku do przygotowania danych źródłowych. Po uzupełnieniu i ustaleniu prawidłowości przesłanych danych przystępujemy do sporządzenia raportu.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

  • zrozumiały opis metody wykorzystanej w analizie,
  • szczegółowe założenia oraz
  • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Na każdym etapie procesu obsługi otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych ekspertów.

.04
RAPORT Z WYCENY