WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Biuro aktuarialne przeprowadza wyceny przedsiębiorstw, jego zorganizowanej części lub udziału w przedsiębiorstwie m.in. na potrzeby:

 • procesu fuzji i przejęć (transakcje łączenia lub podziału przedsiębiorstwa, transakcje kupna lub sprzedaży),
 • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji,
 • podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów,
 • określenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze,
 • postępowań cywilnoprawnych,
 • podatkowe,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
 • ubezpieczenia,
 • odszkodowania,
 • postępowań sądowych,
 • kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

Wyceniamy przedsiębiorstwa znajdujące się w różnych fazach rozwoju: start-up’y, rozwijające się, rozwinięte oraz likwidowane.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Tekst

Nazwa Klienta

PROCES WYCENY PRZEDSIĘBIORTSW W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą

 • opis usługi
  (data wyceny, cel wyceny, przedmiot wyceny, rodzaj i metoda wyceny),
 • termin realizacji
 • cenę usługi.

Po akceptacji oferty następuje podpisanie umowy na realizację usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY

Nasza współpraca rozpoczyna się od przekazania Państwu pliku z listą pytań dotyczących przedmiotu wyceny.

Na podstawie uzyskanych od Państwa danych tworzymy analizę przedmiotu wyceny.

Ponadto oceniamy kondycję i perspektywy branży, badamy konkurencję i rynek, na którym działa wyceniany podmiot. Dane finansowe oraz ustalone na podstawie przesłanych informacji założenia pozwolą na wycenę zgłoszonego podmiotu.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

 • zrozumiały opis metod,
 • szczegółowe założenia oraz
 • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych ekspertów.

.04
RAPORT Z WYCENY