SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

„Attuario Sp. z o.o. Sp. k. powierzone zadanie zrealizowała w sposób rzetelny, w ustalonych terminach, wykazując się wysokim profesjonalizmem na wszystkich etapach współpracy.”

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

„Volkswagen Group Services Sp. z o.o. poleca usługi firmy Attuario w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.
Raport sporządzony został przez licencjonowanego aktuariusza pod żadnym względem nie budził wątpliwości.”

Volkswagen Group Services Sp. z o.o.

„Cały proces obsługi w powyższym zakresie został przeprowadzony bardzo rzetelnie, z dużym zaangażowaniem osób dokonujących wyceny z równoczesnym dotrzymaniem wcześniej ustalonego terminu. Dobra organizacja pracy, sumienność oraz doświadczenie pracowników w wykonywaniu zadań przyniosła efekt szybkiej, fachowej i zakończonej przygotowaniem kompletnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz naszymi oczekiwaniami dokumentów z wyceny.”

STALKONCEPT Sp. z o.o.

„Analizując raport możemy potwierdzić czytelność tego dokumentu, logiczny układ oraz zadowalającą zawartość merytoryczną. Z pełnym przekonaniem polecamy raport z analizy porównawczej PPK przygotowany przez Biuro Aktuarialne ATTUARIO.”

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

„Attuario Sp. z o.o. Sp. k. wykazała się należytą starannością i rzetelnością w realizacji przedmiotowej umowy. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala stwierdzić, iż firma dysponuje kadrą o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, a w zakresie usług świadczonych swoimi działaniami potwierdziła swą wiarygodność, rzetelność oraz doświadczenie w tym zakresie.”

Gmina Miejska Kraków

„Firma ATTUARIO od 2010 roku dokonuje kalkulacji rezerw na odprawy emerytalne i rentowe, pośmiertne oraz niewykorzystane urlopy metodą „projected unit credit” rekomendowaną w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 19 „Świadczenia Pracownicze”. Polecamy firmę ATTUARIO Sp. z o.o. Sp. k. jako doświadczonego, wyspecjalizowanego i rzetelnego partnera w biznesie.”

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

„Zleciliśmy przygotowanie raportu z analizy porównawczej będąc już na dość zaawansowanym etapie prac. Umieszczone w raporcie dane pozwoliły nam na usystematyzowanie informacji zebranych przez nas oraz tych przedstawionych przez oferujące swoje usługi Instytucje. Zawarte w raporcie porównania i zestawienia pozwoliły nam na zweryfikowanie wstępnie podjętych już decyzji i były pomocne w podjęciu ostatecznego wyboru. Wobec powyższego polecamy raport z analizy porównawczej PPK przygotowany przez Biuro Aktuarialne ATTUARIO.”

DGS Poland Sp. z o.o.

„Attuario wielokrotnie przygotowywało na zlecenie Citroen Polska Sp.  z o.o. raport aktuarialny zawierający kalkulację rezerw na świadczenia pracownicze. Realizacja usługi przebiega za każdym razem sprawnie i terminowo.

CITROEN POLSKA Sp. z o.o.

„Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o. zlecił wykonanie usługi przygotowania analizy porównawczej Pracowniczych Planów Kapitałowych firmie Attuario Sp. z o.o. Sp. k. Usługa została wykonywana rzetelnie z zachowaniem terminów przewidzianych w umowie. Raport został przygotowany w sposób czytelny i klarowny, spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Firma Attuario w pełni zasługuje na zaufanie i jest godna dalszego polecenia.”

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.

„Zlecenie zostało wykonane rzetelnie (…). Zarówno pracownicy działu aktuarialnego oraz działu obsługi klienta cały czas pozostawali do naszej dyspozycji. ” 

CTL Logistics Sp. z o.o.

„Chcielibyśmy polecić Biuro Aktuarialne Attuario jako solidnego, profesjonalnego i rzetelnego kontrahenta świadczącego usługi aktuarialne na wysokim poziomie. W tym roku po raz kolejny zdecydowaliśmy się na usługi Attuario, a współpraca, która trwa od 2014 roku, przebiegła sprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.”

Grupa INTROL S.A.

„Dobra organizacja pracy, sumienność oraz doświadczenie pracowników biura Attuario w wykonywaniu zadań przyniosła efekt szybkiej, fachowej i zakończonej przygotowaniem kompletnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz naszymi oczekiwaniami raportu z wyceny.”

EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY

„Otrzymaliśmy raport zawierający obszerne porównania i analizy we wszystkich istotnych obszarach. Dzięki zleceniu tej pracy Attuario zaoszczędziliśmy bardzo dużo czasu, który musielibyśmy poświęcić na zebranie tak wielu informacji samodzielnie. Dodatkowo prezentacje osiąganych dotychczas oraz możliwych do osiągnięcia w przyszłości stóp zwrotu obliczonych dla struktury zatrudnienia w naszej spółce, dały nam możliwość pełnej oceny Instytucji ubiegających się o zarządzanie PPK.Dlatego zdecydowanie polecamy raport z analizy porównawczej PPK przygotowywany przez Biuro Aktuarialne ATTUARIO.”

ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.

„Efektem końcowym współpracy był raport zawierający ocenę instytucji finansowych wpisanych do ewidencji PPK. Całokształt przebiegu współpracy, w szczególności doskonała organizacja oraz profesjonalizm pracowników, pozwala polecić Attuario jako solidnego i rzetelnego kontrahenta.”

NetWorkS! Sp. z o.o.

Pracownicy biura wykazali się sumiennością oraz zaangażowaniem, a przygotowany raport aktuarialny spełniał wszelkie standardy.”

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

„Usługa realizowana jest za każdym razem zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz wszelkimi ustaleniami umowy. Attuario cechuje dobra organizacja pracy, terminowość oraz wysoki poziom świadczonych usług.”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

„Z Firmą Attuario współpracujemy już od wielu lat w zakresie usługi przygotowania aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.
Bardzo wysoko oceniamy rzetelność i wiedzę pracowników Attuario. Dlatego z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy biuro aktuarialne Attuario jako specjalistę, który będzie profesjonalnym wykonawcą dla każdego podmiotu poszukującego wsparcia w zakresie wycen aktuarialnych.”

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz