KONTAKT

Attuario Sp. z o. o. Sp. k.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000386546,
NIP: 5213605014

Alior Bank: 91249000050000452082347792

Attuario Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000386869, 
NIP: 5213605020

Alior Bank: 33249000050000452068136008

logo_finalne

E-Aktuariat Sp. z o. o. Sp. k.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000349247,
NIP: 5213554506

Alior Bank: 05249000050000452034923227

E-Aktuariat Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000349816,
NIP: 5213556072

Alior Bank: 02249000050000452035398484

Adres korespondencyjny

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34

Siedziba firmy

02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 23a/56

+ 48 503 107 999

attuario@attuario.pl

fax: + 48 22 203 61 74

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Administratorem danych osobowych jest Attuario Sp. z o.o. Sp.k. („ADO”). Administrator informuje, iż podanie danych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim nawiązano kontakt. Dane osobowe przekazane w tym formularzu przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.