WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Biuro aktuarialne przeprowadza wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz wyceny wartości firmy (good will, bad will) m.in. na potrzeby:

 • procesu fuzji i przejęć (alokacja ceny nabycia),
 • podatkowe,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Tekst

Nazwa Klienta

PROCES WYCENY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą

 • opis i zakres usługi
  (data wyceny, cel wyceny, przedmiot wyceny, rodzaj i metoda wyceny),
 • termin realizacji
 • cenę usługi.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy na realizację usługi.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY

Nasza współpraca rozpoczyna się od przekazania Państwu pliku z listą pytań dotyczących przedmiotu wyceny.

Na podstawie uzyskanych od Państwa danych tworzymy analizę przedmiotu wyceny.

Ponadto oceniamy kondycję i perspektywy branży, badamy konkurencję i rynek, na którym działa wyceniany podmiot. Dane finansowe oraz ustalone na podstawie przesłanych informacji założenia pozwolą na wycenę zgłoszonego przedmiotu.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

 • zrozumiały opis metody,
 • szczegółowe założenia oraz
 • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych ekspertów.

.04
RAPORT Z WYCENY