WYCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA

Oferujemy Państwu wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia. Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

UWAGA! W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” skorygowana cena nabycia nazywana jest zamortyzowanym kosztem, a metoda wyceny wg skorygowanej ceny nabycia – metodą efektywnej stopy procentowej.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Tekst

Nazwa Klienta

PROCES WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
WG SKORYGOWANEJ CENY NABYCIA W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą:

  • opis i zakres usługi
  • termin realizacji
  • cenę usługi.

Po akceptacji oferty następuje podpisanie umowy na realizację usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH I PRZYGOTOWANIE UMOWY

Nasza współpraca rozpoczyna się od ustalenia istotnych informacji zawartych w dokumentach dotyczących wycenianego instrumentu finansowego.

Następnie uzupełniają Państwo wysłany przez nas plik, który zawiera szczegółową instrukcję wypełnienia.

Po ustaleniu prawidłowości przesłanych danych przystępujemy do sporządzenia wyceny.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH I PRZYGOTOWANIE UMOWY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

  • zrozumiały opis metody,
  • szczegółowe założenia oraz
  • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Raport uwzględniający wynik z wyceny oraz opis założeń i metod wykorzystywanych w kalkulacjach zostanie opatrzony podpisem licencjonowanego aktuariusza.

Wyniki zaprezentowane w raporcie mogą służyć m. in. do celów sprawozdawczych, zarządczych oraz kontrolnych.

.04
RAPORT Z WYCENY