Wycena rezerw na świadczenia pracownicze

Oferujemy Państwu wycenę rezerw na świadczenia pracownicze zarówno przysługujących na podstawie kodeksu pracy jak i wynikających z regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy, rozporządzeń/ustaw branżowych i innych dokumentów prawnych.

Najczęściej wyceniamy rezerwy na:

 • odprawy emerytalne i rentowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy pośmiertne,
 • niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po okresie zatrudnienia.

Wyceniamy również rezerwy na świadczenia przysługujące pracownikom w związku z wykonywaną działalnością jednostki. Oczywiście zasady przyznawania tego typu świadczeń są opisane w regulaminach wynagradzania, zakładowych układach zbiorowych pracy, itd.

Do tych świadczeń należą m. in.

 • deputaty węglowe,
 • ekwiwalenty energetyczne,
 • świadczenia przejazdowe,
 • nagrody/gratyfikacje wynikające z przelatanych godzin,
 • świadczenia medyczne.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

„Attuario Sp. z o.o. Sp. k. powierzone zadanie zrealizowała w sposób rzetelny, w ustalonych terminach, wykazując się wysokim profesjonalizmem na wszystkich etapach współpracy.”

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

„Volkswagen Group Services Sp. z o.o. poleca usługi firmy Attuario w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.
Raport sporządzony został przez licencjonowanego aktuariusza pod żadnym względem nie budził wątpliwości.”

Volkswagen Group Services Sp. z o.o

PROCES WYCENY REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą

 • opis usługi
  (data bilansowa, rodzaj świadczeń pracowniczych, inne ustalone indywidualnie opcje),
 • termin realizacji
 • cenę usługi
  Po akceptacji oferty następuje podpisanie umowy na realizację usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia.
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY


Nasza współpraca rozpoczyna się od ustalenia zasad wypłacania świadczeń pracowniczych w Państwa firmie.
Następnie uzupełniają Państwo wysłany przez nas plik, który zawiera szczegółową instrukcję wypełnienia.
Po ustaleniu prawidłowości przesłanych danych przystępujemy do ustalenia założeń aktuarialnych oraz do sporządzenia wyceny.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

 • zrozumiały opis metody,
 • szczegółowe założenia oraz
 • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych ekspertów.

.04
RAPORT Z WYCENY