WYCENA PROGRAMÓW OPCJI MENEDŻERSKICH WG MSSF 2

Biuro aktuarialne Attuario zajmuje się wyceną programów opcji menedżerskich, w szczególności opcji na akcje. Zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a w szczególności MSSF 2, wartość godziwa tego typu programu musi być ujmowana w księgach rachunkowych spółki przez okres nabywania uprawnień.

Wycena programu odbywa się na datę przyznania i powinna jako minimum uwzględniać:

 • cenę wykonania (realizacji) opcji;
 • czas trwania (życia) opcji;
 • bieżącą cenę akcji bazowych;
 • oczekiwaną zmienność cen akcji;
 • oczekiwane dywidendy z akcji;
 • stopę procentową wolną od ryzyka w okresie trwania opcji.

MSS2 nie rekomenduje konkretnego modelu, który należy stosować do wyceny programów opcji menedżerskich. W ogólności najczęściej stosowane są modele: Model Blacka – Scholesa – Mertona, Modele sieciowe, Model symulacji Monte Carlo. Nasi eksperci wybiorą model wyceny opcji w możliwie najlepszy sposób dopasowany do specyfiki wycenianego programu.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Tekst

Nazwa Klienta

PROCES WYCENY PROGRAMÓW OPCJI MENEDŻERSKICH (MSSF 2) W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą

 • opis i zakres usługi
 • termin realizacji
 • cenę usługi.

Po akceptacji oferty następuje podpisanie umowy na realizację usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY

Nasza współpraca rozpoczyna się od przekazania Państwu pliku z listą pytań dotyczących przedmiotu wyceny.

Na podstawie uzyskanych od Państwa danych tworzymy analizę przedmiotu wyceny.

Dane finansowe oraz ustalone na podstawie przesłanych informacji założenia pozwolą na wycenę zgłoszonego przedmiotu.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

 • zrozumiały opis metody,
 • szczegółowe założenia oraz
 • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych ekspertów.

.04
RAPORT Z WYCENY