ZMIANA STÓP PROCENTOWYCH – DECYZJA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2021

Narodowy Bank Polski 6 października 2021 r. opublikował informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50% oraz ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

Uchwała RPP weszła w życie 7 października 2021 r.