INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIACH 8-9 MAJA

Narodowy Bank Polski 9 maja opublikował informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła następujący poziom stóp procentowych NBP:

Uchwała RPP weszła w życie 9 maja 2024 roku.