INFLACJA BAZOWA W MARCU 2022 ROKU

Narodowy Bank Polski opublikował 19 kwietnia 2022 roku komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w marcu 2022 roku. W relacji rok do roku inflacja wyniosła:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP

Natomiast wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) wyniósł 11 proc. r/r.

Dzięki powyższym comiesięcznym publikacjom jesteśmy w stanie lepiej ocenić charakter inflacji w Polsce oraz trafniej prognozować przyszłe jej tendencje.  Porównując miesięczne wskaźniki inflacji bazowej jesteśmy w stanie określić jej zmienność poprzez np. krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Poniższy wykres przedstawia zmianę wskaźnika CPI w okresie od 31/01/2001 do 31/03/2022 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP