INFLACJA BAZOWA W PAŹDZIERNIKU 2023

Narodowy Bank Polski opublikował 16 listopada 2023 roku komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w październiku 2023 roku. W relacji rok do roku inflacja wyniosła:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP

Natomiast wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) wyniósł 6,6 proc. r/r.

Dzięki powyższym comiesięcznym publikacjom jesteśmy w stanie lepiej ocenić charakter inflacji w Polsce oraz trafniej prognozować przyszłe jej tendencje.  Porównując miesięczne wskaźniki inflacji bazowej jesteśmy w stanie określić jej zmienność poprzez np. krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Poniższy wykres przedstawia zmianę wskaźnika CPI w okresie od 31/10/2010 do 31/10/2023 roku.