ROTACJA PRACOWNIKÓW W POLSCE WEDŁUG BADAŃ RANDSTAD MONITOR RYNKU – I KWARTAŁ 2022

Zgodnie z 47 edycją raportu „Monitor rynku pracy” przedstawiającego wyniki badania dotyczącego trendów na rynku pracy z perspektywy pracowników, zawierającego m.in. informacje na temat ich rotacji na rynku pracy, które zostało przeprowadzone w I kwartale 2022 roku  21% respondentów biorących w nim udział zadeklarowało, że w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie zmieniło pracodawcę.

Poniżej wyniki badania pokazujące, jak ukształtowała się rotacja w poszczególnych  grupach wiekowych i w poszczególnych branżach.

źródło: https://info.randstad.pl/hubfs/Monitor%20Rynku%20Pracy%20-%2047%20edycja%20-%20raport.pdf?hsLang=pl-pl

Rotacja pracowników jest ważnym wskaźnikiem przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze należącym do grupy założeń demograficznych. Aby prawidłowo oszacować wartości rotacji niezbędne są rzeczywiste dane dotyczące odejść z pracy w danej jednostce oraz łącznej liczby pracowników zatrudnionych na początku i na końcu okresu bilansowego.