Płaca minimalna w 2022 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wyniesie 3010 zł,
  • minimalna stawka godzinowa za pracę w 2022 roku wyniesie 19,7 zł.

Co oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o ok. 7,5%.

Poniższy wykres przedstawia zmianę minimalnego wynagrodzenia w ostatnich latach.