Płaca minimalna w 2023 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2023 roku wyniesie 3490 zł,
  • minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.07.2023 roku wyniesie 3600 zł,
  • minimalna stawka godzinowa za pracę od 1.01.2023 roku wyniesie 22,8 zł,
  • minimalna stawka godzinowa za pracę od 1.07.2023 roku wyniesie 23,5 zł.

Co oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1.07.2023 roku o ok. 19,6%.

Poniższy wykres przedstawia zmianę minimalnego wynagrodzenia w ostatnich latach.