Polskie tablice trwania życia za 2019 rok

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pojawiły się nowe tablice trwania życia. Wynika z nich, że przeciętne trwanie życia wynosi:

ROK Mężczyźni Kobiety
2019 74,1 lat 81,8 lat

Tablice trwania życia publikowane są co roku przez GUS. Tablice te zawierają informacje o wartości przeciętnego dalszego trwania życia wyliczonego na podstawie rzeczywistej umieralności z roku poprzedniego. Do celów analitycznych trwanie życia podawane jest w latach (w publikacji „Trwanie życia w … roku”), natomiast w celu ustalenia wysokości emerytury – w miesiącach (w corocznym komunikacie prezesa GUS).

Zgodnie z publikacją „Trwanie życia w 2019 roku”:

„W 2019 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,1 roku, natomiast kobiet 81,8 roku. W porównaniu z rokiem poprzednim, trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 0,3 i 0,1 roku, natomiast biorąc pod uwagę rok 1990 o 7,9 i 6,6 roku.”

Tablice trwania życia dostępne są tutaj.