Aktywa PPK – III kwartał 2020

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kwartalną informację o wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK. Dane są przygotowane w oparciu o sprawozdanie przekazywane prze instytucje zarządzające funduszami zdefiniowanej daty działającymi na podstawie ustawy o PPK.

Zgodnie z raportem opublikowanym przez KNF wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec trzeciego kwartału 2020 roku wynosiła 1 976 422 232.

Dane opracowane przez KNF wskazują również wartość aktywów w podziale na poszczególne instytucje finansowe zarządzające PPK.  Na pierwszym miejscu pod względem wartości aktywów w PPK plasuje się PKO TFI S.A. (34%), w dalszej kolejności znajdują się: TFI PZU S.A. (14%) i Nationale-Nederlanden PTE S.A. (13%).

W poniższej tabeli prezentujemy wartość aktywów w poszczególnych instytucjach finansowych:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KNF.