III etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Z dniem 1 lipca 2020 r. rozpoczęła się trzecia tura wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK objęto firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.). Pracodawca zobowiązany jest najpóźniej do 27 października 2020 r. podpisać umowę o zarządzanie PPK, najpóźniej do 10 listopada 2020 – podpisać umowę o prowadzenie PPK.

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną, wywołaną przez Koronawirus (COVID-19), zmianie uległy terminy II tury wprowadzania PPK. Po zmianie ustawy o PPK, podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 pracowników, zobowiązane są najpóźniej do 27 października 2020 – podpisać umowę o zarządzanie PPK, najpóźniej do 10 listopada 2020 – podpisać umowę o prowadzenie PPK. Terminy te pokrywają się z terminami trzeciej tury, a zmiana wynika z art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).