Aktywa PPK – II kwartał 2020

1 września 2020

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kwartalną informację o wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK. Dane są przygotowane w oparciu o sprawozdania przekazywane przez instytucje zarządzające funduszami zdefiniowanej daty działającymi na podstawie ustawy o PPK.

Zgodnie z raportem opublikowanym przez KNF wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec drugiego kwartału 2020 roku
wynosiła 1 433 874 458 zł.

Dane opracowane przez KNF wskazują również wartość aktywów w podziale na poszczególne instytucje finansowe zarządzające PPK. Na pierwszym miejscu pod względem wartości aktywów w PPK plasuje się PKO TFI S.A. (35%), w dalszej kolejności znajdują się: TFI PZU S.A. (14%) i Nationale-Nederlanden PTE S.A. (13%).

W poniższej tabeli prezentujemy wartość aktywów w poszczególnych instytucjach finansowych: