IV etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się czwarta tura wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane będą najpóźniej do:

  • 26 marca 2021 roku- podpisać umowę o zarządzanie PPK,
  • 10 kwietnia 2021 roku – podpisać umowę o prowadzenie PPK.

Natomiast pozostałe podmioty najpóźniej do:

  • 23 kwietnia 2021 roku – podpisać umowę o zarządzanie PPK,
  • 10 maja 2021 roku – podpisać umowę o prowadzenie PPK.

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną, wywołaną przez Koronawirus (COVID-19), zmianie uległy terminy II tury wprowadzania PPK. Po zmianie ustawy o PPK, podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r., co najmniej 50 pracowników, zobowiązane były najpóźniej do:

  • 27 października 2020 roku- podpisać umowę o zarządzanie PPK,
  • 10 listopada 2020 roku – podpisać umowę o prowadzenie PPK.

Terminy te pokryły się z terminami trzeciej tury, która obejmowała firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (wg stanu na koniec grudnia 2019 roku). Zmiana wynika z art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).