INFLACJA BAZOWA W MAJU 2023

Narodowy Bank Polski opublikował 16 czerwca 2023 roku komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w maju 2023 roku. W relacji rok do roku inflacja wyniosła:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP

Natomiast wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) wyniósł 13 proc. r/r.

Dzięki powyższym comiesięcznym publikacjom jesteśmy w stanie lepiej ocenić charakter inflacji w Polsce oraz trafniej prognozować przyszłe jej tendencje.  Porównując miesięczne wskaźniki inflacji bazowej jesteśmy w stanie określić jej zmienność poprzez np. krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Poniższy wykres przedstawia zmianę wskaźnika CPI w okresie od 31/05/2010 do 31/05/2023 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP