INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA

Narodowy Bank Polski 4 października opublikował informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.
Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 5,75% oraz ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

Uchwała RPP weszła w życie 5 października 2023 roku.