Płaca minimalna w 2021 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniesie 2 800 zł,
  • minimalna stawka godzinowa za pracę w 2021 roku wyniesie 18,30 zł.

Co oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o ok. 7,7%.

Poniższy wykres przedstawia zmianę minimalnego wynagrodzenia w ostatnich latach.