TEST NA UTRATĘ WARTOŚCI AKTYWÓW

Biuro aktuarialno-finansowe przeprowadza testy na utratę wartości firmy, aktywów niematerialnych, czy akcji/udziałów w innych podmiotach. Oferta skierowana jest dla podmiotów stosujących krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR36 lub KSR4).

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Tekst

Nazwa klienta

PROCES PRZEPROWADZENIA TESTU NA UTRATĘ WARTOŚCI AKTYWÓW W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą

  • opis i zakres usługi
    (data wyceny, przedmiot wyceny)
  • termin realizacji,
  • cenę usługi.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy na realizację usługi.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY

Nasza współpraca rozpoczyna się od przekazania Państwu pliku z listą pytań dotyczących analizowanego aktywa, dla którego przeprowadzony będzie test na utratę wartości.

Dane finansowe oraz ustalone na podstawie przesłanych informacji założenia pozwolą na sporządzenie testu na utratę wartości aktywa będącego przedmiotem usługi.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH
I PRZYGOTOWANIE WYCENY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

  • zrozumiały opis metody,
  • szczegółowe założenia oraz
  • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych ekspertów.

.04
RAPORT Z WYCENY