SZKOLENIA Z ZAKRESU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką rezerw na świadczenia pracownicze. Poruszane na szkoleniu zagadnienia dotyczą praktycznych aspektów wyceny rezerw , podstaw prawnych, a także przesłanek ujęcia rezerw oraz metody stosowanych do ich wyceny.

Program szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników, w szczególności obejmuje takie zagadnienia jak:

  • rodzaje świadczeń pracowniczych;
  • przesłanki ujęcia rezerw na świadczenia pracownicze;
  • metodę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze;
  • założenia aktuarialne stosowane do wyceny: założenia demograficzne oraz finansowe;
  • sposób prezentacji wyników w raportach aktuarialnych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników z różnych firm, instytucji, urzędów. Szkolenie daje możliwość wymiany informacji, spojrzenia na własne przedsiębiorstwo i własną pracę przez pryzmat procesu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.
Dbamy o to, aby na szkoleniach Uczestnicy mieli możliwość wpływu na jego zakres i przebieg. Uważnie wsłuchujemy się w oczekiwania Uczestników i staramy się je spełniać.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Tekst

Nazwa Klienta

PROCES REALIZACJI SZKOLENIA

Z ZAKRESU WYCENY REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą

  • program i harmonogram szkolenia,
  • termin szkolenia
  • cenę usługi

Po akceptacji oferty następuje podpisanie umowy na realizację usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
REALIZACJA SZKOLENIA

Realizujemy szkolenia online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje Certyfikat Ukończenia Szkolenia z zakresu rezerw na świadczenia pracownicze.

.03
REALIZACJA SZKOLENIA