RODO

www.attuario.pl

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Attuario Sp. z o.o. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem wprowadzonych danych osobowych jest Attuario Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-513), ul. Madalińskiego 23a/56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386869.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą umów oraz utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest fakt zawarcia umowy, przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes Attuario Sp. z o.o., jakim jest utrzymanie relacji biznesowych.

Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Attuario Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: rodo@attuario.pl