ZMIANA STÓP PROCENTOWYCH – DECYZJA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ Z DNIA 6 KWIETNIA 2022

Narodowy Bank Polski 6 kwietnia opublikował informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1 pkt proc., tj. do poziomu 4,50% oraz ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

Uchwała RPP weszła w życie 7 kwietnia 2022 r.