Płaca minimalna w 2024 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.:
• minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2024 roku wyniesie 4242 zł,
• minimalna stawka godzinowa za pracę od 1.01.2024 roku wyniesie 27,70 zł,
• minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.07.2024 roku wyniesie 4300 zł,
• minimalna stawka godzinowa za pracę od 1.07.2024 roku wyniesie 28,10 zł.
Co oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenie od 1.07.2024 roku o ok. 19,44%.
Poniższy wykres przedstawia zmianę minimalnego wynagrodzenia w ostatnich latach.