INFLACJA BAZOWA W MARCU 2024

Narodowy Bank Polski opublikował 16 kwietnia 2024 roku komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w marcu 2024 roku. W relacji rok do roku inflacja wyniosła:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP

Natomiast wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) wyniósł 2,0 proc. r/r.

Dzięki powyższym comiesięcznym publikacjom jesteśmy w stanie lepiej ocenić charakter inflacji w Polsce oraz trafniej prognozować przyszłe jej tendencje.  Porównując miesięczne wskaźniki inflacji bazowej jesteśmy w stanie określić jej zmienność poprzez np. krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

 

Poniższy wykres przedstawia zmianę wskaźnika CPI w okresie od 31/03/2011 do 31/03/2024 roku.