AKTUALNOŚCI

WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stopa procentowa na podstawie, której określana jest wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Ustalana jest w…