AKTUALNOŚCI

WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY W 2022

Wartość współczynnika urlopowego służy do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego. Ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu…

WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stopa procentowa na podstawie, której określana jest wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Ustalana jest w…